Prognos styrräntan

Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, och Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, tror att 2023 kommer innebära räntehöjningar. 2024 blir året då Riksbanken och andra centralbanker första sänker räntan igen. Prognos från Storbankerna Riksbankens styrränta (prognos)…