Erik Thedéen ny chef för Riksbanken 1:a januari 2023

Publicerat den Kategoriserat som företagslån, Okategoriserade
företagslån nye riksbankschefen erik thedeen
  • 2015 -2022 Finansinspektionen
  • 2010-2014 Statssekreterare, finansmarknadsminister
  • 2008-2010 VD för Nasdaq OMX Sthlm
  • 2005–2007 Brummer & Partners
  • 1997–2005 Riksgäldskontoret
  • 1991–1997 JP Bank
  • 1990–1992 Sveriges Riksbank

Tidigare statliga ledningsuppdrag

Fram till att han 2022 utnämndes som ny riksbankschef har Thedéen varvat arbete i näringsliv och statlig förvaltning i ungefär lika omfattning. Hans första anställning efter examen från Handelshögskolan var som handlare och analytiker vid Sveriges Riksbank 1990–1992, innan han gick vidare till privat sektor. Från 1997–2005 arbetade han vid Riksgäldskontoret, först som upplåningschef, skuldförvaltningschef och slutligen vice riksgäldsdirektör.

Efter ett flertal befattningar i näringslivet utnämndes han till statssekreterare hos finansmarknadsminister Peter Norman i Regeringen Reinfeldt i oktober 2010. Som statssekreterare var han ansvarig för förvaltningen av statens bolag och AP-fonderna. Han ansvarade även för kommunal lagstiftning och ekonomi.

I oktober 2015 utnämndes Erik Thedéen av regeringen Löfven till ny generaldirektör för Finansinspektionen. I november samma år presenterade han ett förslag om att införa ett skuldkvotstak på 600 procent av ett hushålls disponibla årsinkomst. Ordet “skuldkvotstak” blev invalt i 2015 års nyordslista.

Under Thedéens ledarskap har Finansinspektionen fått mycket allvarlig kritik för långtgående brister.

I juni 2022 meddelade Finansinspektionen att Thedéen lämnar som generaldirektör den 20 november. Samtidigt meddelade Riksbanken att riksbanksfullmäktige utsett Erik Thedéen till ny Riksbankschef från och med 1 januari 2023, för en mandatperiod på sex år. I pressmeddelandet underströks hans erfarenhet från att leda finansiella myndigheter och organisationer, och att Thedéen vid tidpunkten var vice ordförande i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och ordförande i International Organization of Securities Commissions (Iosco) arbetsgrupp för hållbar finans. Thedéen deltar för första gången i Riksbankens penningpolitiska möte i februari 2023.

Tidigare karriär i näringslivet

Som nyutbildad civilekonom arbetade Erik Thedén för JP Bank 1991–1997 som ränteanalytiker och ställföreträdande chef för räntebärande handel. Efter tiden vid Riksgäldskontoret återvände han till finansmarknaden, först vid fondförvaltaren Brummer & Partners, där han var placeringsstrateg för Fonden Nektar 2005–2007. Han gick vidare till ett uppdrag för OMX/Nasdaq OMX som chef för räntebärande produkter 2007–2008, för att sedan bli VD för Nasdaq OMX Stockholmsbörsen åren 2008–2010. Han gjorde också ett kortare inhopp som VD för KPA Pension under 2015.