Företagslån!

Välkommen till foretagslanen.se där man snabbt och enkelt får en överblick över hur man lättast skaffar ett lån till sitt företag.

Tillväxtanalys om svensk fintech

Tillväxtanalys presenterar idag rekommendationer för hur Sverige ska kunna förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovation inom finansiell teknologi. – Sverige har haft en framträdande position vad gäller finansiell teknologi i internationella indexmätningar, och detta mycket…