Tillväxtanalys om svensk fintech

Publicerat den Kategoriserat som företagslån, lån till företag
företagslån tillväxtanalys

Tillväxtanalys presenterar idag rekommendationer för hur Sverige ska kunna förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovation inom finansiell teknologi.

– Sverige har haft en framträdande position vad gäller finansiell teknologi i internationella indexmätningar, och detta mycket tack vare vår kapacitet att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga har regeringen gett oss i uppdrag att kartlägga förutsättningarna för den svenska fintech-sektorn, jämföra den med andra länders och ta fram rekommendationer för hur staten kan främja innovationskraften ytterligare, säger Eva Alfredsson, analytiker vid Tillväxtanalys.

Liksom andra nystartade företag ser fintech-företagen finansiering och kompetensförsörjning som de största utmaningarna för utveckling av verksamheten.

– Tillståndsprocessen upplevs av flera företag som svår att förhålla sig till. Man saknar kunskap om hur mycket tid och resurser processens olika delmoment kräver. Rådgivning, en effektivare tillståndsprocess och likvärdig tillgång till grundläggande finansiell infrastruktur såsom bankkonto, Swish och BankID står därför högt på fintech-företagens önskelista, säger Eva Alfredsson.

Förutom att möta behoven rekommenderar Tillväxtanalys universitet och högskolor, regeringskansliet, myndigheter, branschorganisationer och fintech-företagen att höja kunskapsnivån om både möjligheterna och riskerna med den digitala utvecklingen.