Elstöd till företag

Publicerat den Kategoriserat som företagslån, jämföra företagslån
företagslån elstöd till företag

Svenska kraftnät har presenterat ett nytt förslag på elstöd till företag. 

Förslaget bygger på samma modell som den tidigare för hushåll – ett stöd till elprisområdet 3 och 4 med ett maxtak på drygt 22 miljoner kronor. 

Det är inte klart när stödet kan betalas ut. 

Det nya förslaget från Svenska kraftnät till Energimarknadsinspektionen är utformat på samma sätt som det till hushåll, där de två elprisområdena i norr blir utan stöd. 

– Ersättningsnivåerna bygger på hur stort medelpriset har varit i elområdena i relation till ett referenspris på 75 öre kWh. Då medelpriset i elområde 1 och 2 har varit lägre än referenspriset under perioden ges inget elstöd, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad på Svenska kraftnät i ett uttalande.

Det är EU:s regler om statsstöd – som tidigare satte stopp för stödet till företag – som gör att ersättningen inte får överstiga 2 miljoner euro, motsvarande drygt 22 miljoner kronor. 

Storleken på stödet bestäms av hur stor förbrukningen varit under perioden oktober 2021 till september 2022. Ersättningen för elområde 4 är 0,79 per kilowattimme och för elområde 3 är 0,50 kronor per kilowattimme. 

Inte klart när stödet betalas ut

Svenska kraftnät har inga uppgifter på när ett elstöd kommer att betalas ut. 

– Vi kan i dagsläget inte svara på när stödet betalas ut då en mängd faktorer påverkar. Vi har hemställt till regeringen om att en annan myndighet ska hantera utbetalningarna, säger Malin Stridh. 

Utbetalningarna gällande elstöd till privata hushåll är planerade till februari i år. 

De pengar som Svenska kraftnät kommer att finansiera elstödet till både företag och hushåll med är så kallade flaskhalsavgifter som normalt går till investeringar i stamnätet. 

Med detta företagsstödet från Svenska kraftnät så minskar risken att företag tvingas ta företagslån för överlevnads skull. Företagens överlevnad ökar och de företag som tagit lån kommer att klara sig och kunna betala tillbaka dessa.