Elstöd till företag klart

Publicerat den Kategoriserat som företagslån, lån till företag
lån till företag ei

Detta elstöd är främst till för mindre företag. För storföretag finns där ett tak för hur mycket elstöd man kan få ut.

Energimarknadsinspektionen (EI) godkänner Svenska kraftnäts ansökan om att få använda flaskhalsintäkter till stöd för näringsidkare och juridiska personer.

Det var den 4 januari som Svenska kraftnät ansökte hos Energimarknadsinspektionen (EI) om att få använda flaskhalsintäkter*för att finansiera elstöd till näringsidkare och juridiska personer. EI har nu fattat beslut om att godkänna ansökan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Svenska kraftnäts ansökan om elstöd till näringsidkare och juridiska personer utgår från samma modell som beskrivits i en tidigare ansökan. Det innebär att stöd får ges med 0,50 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.

Grundmodellen har i ansökan justerats med ett tak för hur mycket man som näringsidkare och juridisk person kan få. Detta tak är satt till 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor) i enlighet med EU:s statsstödsregler.

EI bedömer att en stödåtgärd till näringsidkare och juridiska personer enligt Svenska kraftnäts modell får finansieras med flaskhalsintäkter enligt bestämmelserna i elmarknadförordningen och krisinterventionsförordningen.

EI anser att Svenska kraftnäts modell, med ett tak i enlighet med kommissionens meddelande, är en rimlig och godtagbar avvägning som möjliggör en snabb hantering av utbetalningen av stödet, samtidigt som den inte strider mot syftet att stötta de kunder som drabbats särskilt hårt av höga elpriser.

Den 16 november godkände EI en ansökan från Svenska kraftnät om att få använda flaskhalsintäkter upp till 55,6 miljarder kronor för att finansiera ett elstöd till elslutkunder. EI gjorde ett tillägg i den föreslagna modellen med ett tak för hur mycket man automatiskt skulle kunna få utan att visa faktiska kostnader, något som skulle beröra storförbrukare.

Regeringen gav den 22 december Svenska kraftnät i uppdrag att senast den 4 januari lämna in en ny ansökan till EI för elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Den nya ansökan skulle ta hänsyn till EI:s tidigare beslut samt EU:s regelverk avseende pågående kris och meddelande kopplat till statsstöd.

Elstödet är inte ett lån till företag utan ett stöd man inte behöver betala tillbaka.