Danske Banks prognos – kort lågkonjunktur

Publicerat den Kategoriserat som företagslån, jämföra företagslån
jämföra företagslån danske bank

BNP sjunker mest i Norden, arbetslösheten ökar och botten är inte nådd för bostadsmarknaden.

Bostadspriserna föll ungefär 12 procent i Sverige under 2022. De stabiliserades något mot senhösten och vintern, trots höjning av styrräntan med 0,75 procentenheter, men kan sjunka ytterligare i år. Det tror Danske Bank, som i en ny konjunkturprognos tippar att priserna stabiliseras 20 procent lägre än toppen.

På totalen tror banken att BNP i Sverige minskar 1,2 procent i år för att sedan öka lika mycket under 2024. Styrräntan väntas höjas till 3 procent i februari och sedan höjas en sista gång i april, till 3,25 procent.

Det är väldigt osäkert när Riksbanken kan börja justera räntan nedåt igen, skriver Danske Bank. Marknaden verkar räkna med en sänkning redan i november. Banken tror att tidigt nästa år är en bättre spaning, då med en sänkning om en hel procentenhet.

Arbetsmarknaden ser stabil ut men det är “bara en tidsfråga” innan den går åt pipan den med, spår banken. Både byggbranschen och handeln kommer behöva sparka personal, antalet jobbannonser har redan börjat minska och konkurserna ökar. I slutet av året tippas 8,5 procent vara arbetslösa, att jämföra med 6,4 procent ett år tidigare.

I slutet av förra året sänktes inflationstakten något. Det är alldeles för tidigt att blåsa faran över, skriver banken, men den kan fortsätta bromsa in ännu hårdare under året, efter en eventuell ökning i januari. Rekordpriset på el tros nämligen öka inflationen med en procentenhet i början av året.

Viktigt att komma ihåg är dock att det är prisökningen mot året innan som räknas, och en minskad inflationstakt innebär alltså inte att det blir billigare igen. Det innebär bara att priserna inte ökar lika snabbt.